Để điện thoại trong cốp xe có sao không? 3 vật nên để trong cốp

Để điện thoại trong cốp bị nổ pin

Để điện thoại trong cốp xe có sao không? Những vật dụng nào không được để trong cốp? Cốp xe là nơi quan trọng để bỏ các vật dụng quan trọng khi mà không phải lúc nào chúng ta cũng tiện mang theo giỏ đựng hoặc có đem theo giỏ cũng không tiện bỏ vào…

0902465494
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon